“Muziekclubs kijken met gemengde gevoelens naar adviezen” | Nijdrop

“Muziekclubs kijken met gemengde gevoelens naar adviezen”

Op woensdag 27 april kregen de muziekclubs nieuws over de adviezen voor hun werkingssubsidies. Die worden op gemengde gevoelens onthaald.

“Uit de geadviseerde bedragen blijkt dat enkele clubs een stijging mogen verwachten”, weet Marc Steens, coördinator van Clubcircuit. “Daarmee vindt onze oproep tot een inhaalbeweging gedeeltelijk gehoor. Dit is alvast erg goed nieuws. Tegelijk stellen we echter jammer genoeg vast dat een aantal clubs negatief beoordeeld blijven en hun subsidies naar 0 euro zien teruggeschroefd. Bij andere wordt de op het eerste zicht voorziene stijging volledig of in belangrijke mate teniet gedaan door het vanaf 2017 verdwijnen van zowel provinciale cultuursubsidies als andere tussenkomsten (bv in gesco-tewerkstellingen).”

“Onze muziekclubs zijn plaatsen waar nieuw, opkomend talent kan rijpen en zich vaak voor het eerst in professionele omstandigheden aan een publiek kan presenteren. We moeten oppassen dat die cruciale voedingsbodem niet dreigt te verdwijnen”, waarschuwt Clubcircuit. “De clubs hebben daarenboven stuk voor stuk een inhoudelijk relevante bovenlokale werking hebben en zijn van zeer groot belang voor de regio waarbinnen ze opereren. Zowel in binnen- als in buitenland vallen lovende woorden te horen over de muziekclubs.”

“We hopen nu dat de minister niet alleen de sterke beoordelingen behoudt, maar ook de waarde van de andere clubs correct weet in te schatten en hierbij oog heeft voor de financiële realiteit waarin een aantal van de clubs dreigen terecht te komen, met in het extreemste geval sluiting,” besluit Marc Steens.

club-circuit

Geef een reactie

Implementatie door Kenneth Heyvaert. Powered by Wordpress.